درباره پروژه

کارفرمامعدن یزد
نام معدنمعدن سنگ آهن میشدوان
تجهیزات و خدمات ارائه شدهدرام سپراتور خشک 2400 و 4000گوس
ظرفیتخط سنگ آهن خشک با ظرفیت 500 تن بر ساعت