تعمیرات

تعمیر بستر درام

 • تعمیر بستر درام خشک
 • تعمیر بستر درام تر
 • افزایش گوس درام
 • تمیزکاری سطح بستر درام
 • سند پلاست
 • رنگ آمیزی سطح بستر
 • اصلاح یوگ
 • رزین ریزی سطح بستر
تعمیرات

تعمیر درام مگنت خشک و تر

 • اصلاح مگنت چینی درام
 • افزایش و کاهش شدت میدان درام
 • عیب یابی درام مگنت
 • ساخت پوسته درام و اصلاح آن
 • عیب یابی درام مگنت و تاثیر آن بر بازیابی و عیار محصول
 • اصلاح فیدر، هوزینگ، غلطک درام
 • عیب یابی مگنت چینی درام