درباره پروژه

نام معدنمعدن سنگ آهن قمصر
تجهیزات و خدمات ارائه شدهخط سنگ آهن خشک
ظرفیتظرفیت 400 تن بر ساعت