درباره پروژه

نام معدنمعدن سنگ آهن دیواندره
تجهیزات و خدمات ارائه شده خط پرعیارسازی خشک
ظرفیت 150 تن بر ساعت