درباره پروژه

نام کارفرمامجتمع صنعتی و فولاد بیجار گروس
خدمات خط پرعیارسازی و کنسانتره سنگ آهن به روش تر
تجهیزات و خدمات ارائه شدهظرفیت 300 هزار تن