درباره پروژه

کارفرماشرکت صنعتی و معدنی چادرملو
تجهیزات و خدمات ارائه شدهساخت پوسته درام تر و درپوش , نازل شستشو , ساخت هوزینگ درام
تجهیزات و خدمات ارائه شدهتعمیر درام سپراتور تر , تامین قطعات خط کنسانتره و انتقال مواد