مشاوره فنی در زمینه اصلاح خط کنسانتره

مشاوره در خصوص تهیه نمونه معرف جهت انجام آزمایشات معدنی بخصوص فرآوری و پرعیار سازی سنگ آهن

  1. طراحی و ارائه مدار خردایش ، دانه بندی ، پرعیار سازی ، تولید کنسانتره و فرآوری مواد معدنی
  2. انجام مطالعات ژئوفیزیک ، پاتولوژی در منطقه مربوط به احداث سایت
  3. ارائه مشاوره فنی به منظور بهترین مدار فرآوری معدنی
  4. مشاوره فنی در زمینه اصلاح خط کنسانتره