لیفت چهارگوش

لیفت چهار گوش

لیفت چهار گوش

لیفت چهارگوش (مستطیل الکتریکال):
این نوع مگنت به صورت شاهین دار، دوتایی و یا چهارتایی برای حمل ورق های طولی و بلند و لوله ای صنعتی و شاخه ای، میلگردهای شاخه ای و بلند، بیلت، بلوک و اسلب نیزاستفاده می گردد. مگنت مستطیل تکی برای جابه جایی ورق، بیلت و اسلب به طول کم استفاده می گردد. در این دستگاه علاوه بر مگنت آن کابل جمع کن، تابلو شارژ، تابلو ترانس، تابلو مقاومت، تابلو تغذیه و جعبه باطری خانه برای حفاظت افراد و تجهیزات که مگنت از روی آنها عبور می کند، طراحی شده است .
کاربرد :
صنایع فولاد، ذوب، بنادرکشتیرانی، لودر، راه آهن، خودروسازی، صنایع ماشین سازی، لوله و پروفیل، صنایع نظامی و تراشکاری های صنعتی که می خواهند به صورت اتوماتیک از قطعات آهنی استفاده می کنند . در این مگنت های الکتریکی ، بسته به شرایط کار CDF کاری دستگاه حرارت قطعه ای که مگنت جابه جا می کند، شرایط دمایی محیط و چگالی جریان مجاز نوع سیم پیچ انتخاب می گردد و دارای یکسال گارانتی از تاریخ نصب می باشد.
کاربرد :
صنایع فولاد، ذوب، بنادرکشتیرانی، لودر، راه آهن، خودروسازی، صنایع ماشین سازی، لوله و پروفیل، صنایع نظامی و تراشکاری های صنعتی که می خواهند به صورت اتوماتیک از قطعات آهنی استفاده می کنند . در این مگنت های الکتریکی ، بسته به شرایط کار CDF کاری دستگاه حرارت قطعه ای که مگنت جابه جا می کند، شرایط دمایی محیط و چگالی جریان مجاز نوع سیم پیچ انتخاب می گردد و دارای یکسال گارانتی از تاریخ نصب می باشد.