لیفت مگنت دستی

لیفت مگنت دستی

لیفت مگنت دستی

لیفت مگنت دائم دستی:

این دستگاه جهت جابجایی قطعات آهنی در ابعاد و اشکال مختلف به کار می رود و باعث افزایش سرعت ، ایمنی در کنار کاهش نیاز به نیروی انسانی و هزینه های مورد نیاز می گردد.
ویژگی و مزایا:
۱- لیفت مگنت در تناژ ۱۰۰ ،۴۰۰ ،۶۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلوگرم موجود می باشد.
۲- ضریب اطمینان بالا