آهنربای مخروطی

آهنربای مخروطی

آهنربای مخروطی

آهنربای مخروطی :

این دستگاه ها جهت جذب و جداسازی قطعات آهنی در مسیر لوله هایی که حرکت مواد در آنها به صورت عمودی و ریزش صورت گرفته و دسترسی اپراتور به آنها بسیار محدود و غیر ممکن می باشد ،نصب می گردد تا از آسیب به سایر تجهیزات مانند آسیا ،والس، تایفون و اکسترودر پیشگیری گردد.

مزایا :
استفاده از مگنت نئودیوم با شدت میدان مغناطیسی بالا

مطابق با استاندارد های بین المللی مواد غذایی و داروسازی

بدون نیاز به برق و باتری
بدنه استیل نگیر