بلت درام

بلت درام

بلت درام

بلت درام:

این دستگاه جهت جداسازی ذرات سنگ آهن با دانه بندی درشت(۲۰ تا ۴۰ میلیمتر) از باطله جهت پر عیار سازی سنگ آهن به کار می رود. در دستگاههای تولیدی این شرکت درایو و تیغه ها به طور مجزا قابلیت تنظیم ،جهت امکان ایجاد حداکثر بهره وری با توجه به شرایط خاص هر معدن را دارا می باشند.

مکانیزم عملکرد:
مواد ابتدا به روی بلت ارسال می شود و با خوراک دهی منظم به سطح درام جداسازی صورت می گیرد ،عملکرد موتور ویبره دستگاه و حرکت منظم مواد، باعث جداسازی بهتر ذرات آهنی که به درجه آزادی مناسب نرسیده‌اند، می گردد.
این دستگاه بسته به نیاز سفارش مشتری با ابعادو شدت میدان مورد نیاز تولید می گردد.